Пребарувај по датум:

Црвен Крст на Град Скопје

заедно за Вас од 20 мај 1945 година

Црвен Крст на Град Скопје

заедно за Вас од 20 мај 1945 година

Црвен Крст на Град Скопје

заедно за Вас од 20 мај 1945 година

Црвен Крст на Град Скопје

заедно за Вас од 20 мај 1945 година

Црвен Крст на Град Скопје

заедно за Вас од 20 мај 1945 година

Fiaccolata

Во период од 19- 22 јуни во Солферино, Италија се одржа првиот состанок за Млади лидери од Европа и Јужна...

Теренски активности за справување со топлотен бран

Мобилните акипи на Црвениот крст на град Скопје, согласно акциониот план и препораките на надлежните институции за   справување со топлотни...

Спроведени работилници за психо-социјална поддршка

Во периодот од 02-04 јули, преку Центарот за ментално здравје и психо-социјална поддршка при Црвениот крст, во соработка со Цементарница...

Календар на традиционални активности

21-28 февруари
Недела на борба против срцево садови заболувања
1-8 март
Недела на борба против ракот
17 март
Ден на основањето на Црвен крст на Република Северна Македонија и Ден на крводарителството на РСМ
8-15 април
Недела на хигиенизација
8-15 мај
Светски ден на Црвен крст и Црвена полумесечина и Недела на Црвен крст на Р. Северна Македонија
14 јуни
Светски ден на крводарителство
20 јуни
Светски ден на бегалците
26 јули
Ден на солидарноста
Втора сабота во Септември
Светски ден на првата помош
14-21 септември
Недела на борба против ТБЦ
21-27 септември
Недела на промоција на хумани вредности
1 октомври
Меѓународен ден на стари лица
1-7 октомври
Недела на Млади на Црвен крст
10-16 октомври
Недела на борба против шеќерна болест
10 октомври
Светски ден на бездомништво
16-22 октомври
Недела на борба против гладта
18 октомври
Меѓународен ден за борба против трговија со луѓе
Трета недела во ноември
Недела на грижа на стари лица
1-7 декември
Недела на борба против ХИВ/СИДА
5 декември
Светски ден на волонтеризмот
15-21 февруари
Недела на забоздравствена заштита
18 декември
Меѓународен ден на мигранти

Мултимедија

Волонтирај

Пријава за курс по Прва Помош

Катчиња на Црвен Крст

ИТНО КОПЧЕ
Посебен транспорт за стари лица и лица со попреченост
Црвениот крст на град Скопје од 15 мај ќе започне со нудење на посебен транспорт за стари лица и лица со попречености со посебно опремени наменски возила.
ЕДУКАТИВЕН ТРЕНИНГ ЦЕНТАР ЗА ОБУКИ ЗА ВОЗРАСНИ
Центарот за обуки при Црвениот крст на град Скопје започна со работа во 2017 година. Секоја година се обучуваат околу 60 негуватели и лични асистенти, кои се стекнуваат со сертификат и со знаења, компетенции и вештини за работа во домашни услови.
Центар за прва помош – Црвен крст на град Скопје
Првата помош треба да претставува секојдневие за секој еден човек, бидејќи се применува во секој сегмент во животот- дома, на работа, на училиште итн.
Дневен Центар за лица со интелектуална попреченост над 18 години “Пролет”
Црвен крст на град Скопје во соработка со Општина Центар- Скопје, го отвори првиот Дневен Центар за лица со интелектуална попреченост над 18 години на територија на Општина Центар.
Центар Солферино
Објектот се наоѓа во Струга, на самиот брег на Охридското езеро. Центарот во Струга со комплетно новиот систем на управување и организација, претставува нов концепт во работењето на нашата организација.
Копче
„Копче“ е социјално претпријатие кое функционира од 2018 година и е место каде секој може да донира, да купи облека од втора рака или пак истата да ја добие бесплатно.
Пункт за бездомници – Момин поток
Пунктот за бездомници во Момин Поток 11 години во континуитет е единственото место каде бездомните лица добиваат услуги од доктор,социјален работник и психолог како и хигиенски и берберски услуги.
Центар за дарување крв
Во наменски адаптирана просторија во склоп на ДХО Даре Џамбаз, крводарителите имаат можност својата хуманост преку чинот на крводарување да ја покажат секој работен ден (прием на дарители) Понеделник - Петок 08:00-14:30 часот.
Планинска станица – Даре Бомбол
Тимот за спасување на планина е засебен посебно обучен и специјализиран сектор за планинско спасување и пребарување во пред се тешко пристапен терен со применување на различни техники. Константното надоградување и доедукација на тимот со сите последни начини и техники на спасување и пребарување е клучно за подготвеност за одговор во случај на итна потреба.
Дневен центар за стари лица (Даре Џамбаз, Чаир, Сарај)
Во рамките на Црвен крст на град Скопје од септември 2011 година се имплементира проект посветен на грижата на стари лица т.е. проектот: „Дневен центар за стари лица и центар за давање помош во домашни услови“.
Принципи
Хуманост
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Единство
Во една држава може да има само едно национално друштво на Црвениот крст или Црвената полумесечина. Мора да биде отворено за сите и да ја извршува својата хуманитарна работа на целата територија во земјата.
Универзалност
Меѓународното Движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина, во кое сите друштва што го сочинуваат имаат еднаков статус, одговорности и должности взаемно да се помагаат, делува во целиот свет.
Доброволност
Тоа е движење за давање на доброволна помош кое не е инспирирано од материјални побуди.
Неутралност
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Непристраност
Не прави дискриминација врз основа на национална, расна, верска и класна припадност или политичко убедување. Настојува да ги олесни страдањата на поединците, водејќи се исклучиво од нивните потреби но, давајќи приоритет на најитните случаи.
Независност
Движењето е независно. Националните друштва иако делуваат како дополнение на хуманитарните служби на владите и се предмет на регулирање на националното законодавство, мораат да ја зачуваат автономноста за да можат да дејствуваат во секое време, согласно со принципите на Движењето.