Пребарувај по датум:

ИТНО КОПЧЕ

Итно копче е нова и иновативна услуга во Македонија, но и  регионот и истата веќе се практикува во повеќе европски земји со одличен резултат.

Станува збор за услуга која е достапна 24/7, а лицата ќе може да побараат помош преку притискање на само едно копче. Корисникот на аларм-уредот има само обврска да го притисне копчето на уредот и да почекаат повик од страна на операторот од контакт центарот на Итно копче. По воспоставување на контакт со корисникот, корисникот ги споделува информациите за тегобите со кои се соочува, а обученото лице/оператор му дава понатамошни насоки, а по потреба се испраќа тим за прва помош во нивниот дом. Доколку има потреба се обезбедува транспорт до соодветната установа/институција.

Со оваа услуга се опфатени 110 корисници односно лица над 65 годишна возраст од Скопје кои живеат сами, лица кои се корисници на услугата “Помош и нега во домот” и други изнемоштени лица кои живеат сами, корисници на услугата “Грижа за стари лица во домашни услови” и корисници на услугата “Дневен центар за стари лица”.

Услугата Итно копче на корисниците им нуди:

  • 24/7 поддршка секогаш кога ќе се најде во состојба за која е потребна итност;
  • Обучени и пријателски лица кои се грижат за вашата добросостојба;
  • Прва помош и прва психолошка помош;
  • Бесплатно одржување на уредот во случај на технички дефект;
  • Дневна техничка поддршка на аларм-уредите;
  • Транспорт до соодветната здраствена установа со посебни возила.

Тимот на Итно копче се состои од обучени професионалци, кои се грижат за своите корисници.

Лицата кои се заинтересирани за услугата Итно копче може да се пријават на телефонскиот број 15 330 во Контакт центарот или на [email protected]

Принципи
Хуманост
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Единство
Во една држава може да има само едно национално друштво на Црвениот крст или Црвената полумесечина. Мора да биде отворено за сите и да ја извршува својата хуманитарна работа на целата територија во земјата.
Универзалност
Меѓународното Движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина, во кое сите друштва што го сочинуваат имаат еднаков статус, одговорности и должности взаемно да се помагаат, делува во целиот свет.
Доброволност
Тоа е движење за давање на доброволна помош кое не е инспирирано од материјални побуди.
Неутралност
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Непристраност
Не прави дискриминација врз основа на национална, расна, верска и класна припадност или политичко убедување. Настојува да ги олесни страдањата на поединците, водејќи се исклучиво од нивните потреби но, давајќи приоритет на најитните случаи.
Независност
Движењето е независно. Националните друштва иако делуваат како дополнение на хуманитарните служби на владите и се предмет на регулирање на националното законодавство, мораат да ја зачуваат автономноста за да можат да дејствуваат во секое време, согласно со принципите на Движењето.