Пребарувај по датум:

Политика за приватност

Оваа Политика на приватност е подготвена како промоција на имплементираниот концепт за заштита на приватноста во Црвен крст на Република Северна Македонија – Црвен крст на град Скопје, а со цел да се појасни начинот на кој се врши обработката на Вашите лични податоци  при посетата и регистрацијата на интернет страница  https://www.ckgs.org.mk/

Оваа Политика на приватност се однесува  за заштитата на приватноста на личните податоци при посетата/ регистрацијата и не се однесува за личните податоци што се собираат на други начини ниту на Вашата посета на другите интернет страници до кои пристапувате преку нашата страница.

Од аспект на заштита на обработката на личните податоци, Црвен крст на Република Северна Македонија – Црвен крст на град Скопје е Контролор на лични податоци, а субјекти на лични податоци се сите клиенти при посета/регистрација на нашата веб-страницата.

Собирање и обработка на Вашите личните податоци  

При посетата на страницата, Црвен крст на Република Северна Македонија – Црвен крст на град Скопје ги обработува Вашите лични податоци (лични податоци за идентификација и контакт информации), само доколку доброволно со Ваша согласност ги дадете преку регистрирање на нашата страница, со цел на информирање и користење на нашите услуги и производи.

 Цели за кои се користат собраните лични податоци  

 • Да обезбедиме известување за промена на условите и  воведување на нови производи и услуги за клиентите;
 • Да се обезбеди мислење од клиентите во врска со нашите производи и услуги и евентуално за спроведување на анкети, преку поставени прашања до клиентите;
 • Да се  олеснат и проследат пребарувањата на клиентите и барањата за информации при јавување од страна на клиентите во врска со врска со нашите производи и услуги;
 •  Реализација на наградни игри и други промотивни понуди;
 • Да се  разгледа можноста за  евентуални  вработувања  доколку субјектите се обратат или аплицираат за работа преку нашата веб-страница;
 • Помош при појава на  проблем при користењето на врска со нашите производи и услуги,
 • Прикажување на персонализирани содржини и промотивни материјали (реклами) соодветно на интересите на клиентите, врз основа на нивна  изречна согласност

Дополнително собраните податоци се користат за:

 • Да се создаде анонимна, групна статистика за користењето на нашата веб-страницата, производи, услуги;
 • Да се подобрат постоечките и создадат нови производи и услуги, препораки, реклами и други комуникации;
 • За поддршка за корисници во случај на проблем при користењето на производите и услугите.

Веб сајтот на Црвен крст на Република Северна Македонија – Црвен крст на град Скопје го заштитува протокот на Вашите лични податоци преку мрежата со https протоколот за заштита на информации.

Прифаќање на условите

Со користењето на интернет страницата на Црвен крст на Република Северна Македонија – Црвен крст на град Скопје Вие како корисници се согласувате со одредбите од оваа Политика за приватност. Доколку не се согласувате, Ве молиме да не ја користите интернет страницата. Континуираното користење на интернет страницата од Ваша страна следејќи ги измените и дополнувањата на оваа Политика за приватност се смета за Ваше прифаќање на истите.

Употреба на веб страницата од страна на малолетни лица

Им препорачуваме на сите родители и старатели да ги научат своите деца на безбедно и одговорно ракување со личните податоци на интернет. Малолетните лица не смеат да даваат лични податоци без дозвола од нивните родители или старатели.

Веб страницата на Црвен крст на Република Северна Македонија – Црвен крст на град Скопје никогаш нема намерно да земе лични податоци од малолетници, ниту пак истите да ги проследи на трета страна без дозвола од родителот/старателот.

Промена на Политиката за приватност

Црвен крст на Република Северна Македонија – Црвен крст на град Скопје го задржува правото да врши измени и дополнувања на оваа Политика за приватност, за кои измени и дополнувања ќе биде поставено извесување на овој веб сајт

Кога ги објавуваме вашите Лични податоци?

Црвен крст на Република Северна Македонија – Црвен крст на град Скопје како Контролор може да ги открива или да обезбеди пристап до вашите Лични податоци на трети страни во врска со целите утврдени во оваа Политика. Во зависност од околностите и природата на вашиот ангажман со нас, ние можеме да ги откриваме вашите лични податоци на трети страни коишто нам ни обезбедуваат или преку нас обезбедуваат производи и услуги, или на други трети страни, како што се:

 • други организации или лица коишто нам ни помагаат при обезбедувањето на производите и услугите за вас
 • професионални даватели на услуги и советници коишто извршуваат функции во наше име, како адвокати
 • претставници, агенти или изведувачи назначени од нас при редовното извршување на нашите деловни активности (како на пр. за целите на складирање или обработка на податоци, печатење, испраќање по пошта, маркетинг, планирање и развој на производи или услуги)
 • државни органи, регулаторни органи и други организации како што е наложено или дозволено со закон (како полиција).

Други примени и откривање на личните податоци

Ние можеме да вршиме собирање, користење и објавување на вашите лични податоци и за други цели коишто не се наведени во оваа Политика за приватност. Доколку го сториме тоа, за истото ќе бидете известени пред отпочнување на обработка на вашите лични податоци за други цели. При известувањето ќе бидете информирани и за правниот основ за обработката на вашите лични податоци како и за сите други информации кои согласно законот сме должни да ве инфомрмираме пред отпочнување на обработката на личните податоци.

Директен Маркетинг

Доколку се согласувате вашите Лични податоци да бидат користени за цели на директен маркетинг односно за да ви испраќаме информации, вклучувајќи промотивни материјали, во врска со нас или со нашите производи и услуги, од наша страна ќе ви бидат пратени материјали по пат на директна пошта, телемаркетинг, електронска пошта, СМС и ММС пораки. Вашите лични податоци за цели на директен маркетинг се обработуваат единствено со ваша согласност, која можете да ја повлечете бесплатно во секое време. Повеќе информации во Политиката за дигитален маркетинг.

Вашите права

Како корисник на нашата интернет страница, имате право на писмено барање упатено електронската адреса: skopje.programi@redcross.org.mk со назнака за нашиот Офицер за заштита на личните податоци да ги остварите Вашите права:

 • да бидете информирани кои лични податоци се обработуваат за Вас и кои се целите и правната основа на нивната обработка и/или
 • да пристапите до Вашите лични податоци и
 • да ги дополните, измените, избришете или да побарате запирање на нивната понатамошна обработка
 • да ги промените Вашите преференци за вршење на директен маркетинг во кое било време преку пристап до веб страницата.

Електронската адреса од која ќе не контактирате и останатите лични податоци, како и целата содржина на Вашите барања или предлози, нема да бидат користени за ниту една друга цел освен за одговориме на Вашето барање, прашање односно предлог упатен до нас.

Колачиња (анг. Cookies)

На нашата веб-страница користиме колачиња. Колачето претставува мала датотека којашто се состои од букви и бројки што се запишуваат на Вашиот компјутер. Колачињата не зачувуваат лични податоци, како што се Вашето име или адреса. Кога следниот пат ќе ја посетите нашата страница, колачињата ни дозволуваат да го препознаеме Вашиот пребарувач. Колачињата може да ги зачувуваат Вашите преференции и други информации, но не можат да ги читаат Вашите податоци или информации од Вашиот тврд диск или, пак, да читаат други зачувани датотеки за колачиња од други страници. Може да го наместите Вашиот веб-прелистувач да ги одбива колачињата, за што може подетално да се информирате преку нашата Политика за колачиња

Принципи
Хуманост
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Единство
Во една држава може да има само едно национално друштво на Црвениот крст или Црвената полумесечина. Мора да биде отворено за сите и да ја извршува својата хуманитарна работа на целата територија во земјата.
Универзалност
Меѓународното Движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина, во кое сите друштва што го сочинуваат имаат еднаков статус, одговорности и должности взаемно да се помагаат, делува во целиот свет.
Доброволност
Тоа е движење за давање на доброволна помош кое не е инспирирано од материјални побуди.
Неутралност
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Непристраност
Не прави дискриминација врз основа на национална, расна, верска и класна припадност или политичко убедување. Настојува да ги олесни страдањата на поединците, водејќи се исклучиво од нивните потреби но, давајќи приоритет на најитните случаи.
Независност
Движењето е независно. Националните друштва иако делуваат како дополнение на хуманитарните служби на владите и се предмет на регулирање на националното законодавство, мораат да ја зачуваат автономноста за да можат да дејствуваат во секое време, согласно со принципите на Движењето.