Пребарувај по датум:

Алумни на Меѓународна школа за мигарции

Aлумни на Меѓународната Школа за Миграции се сите учесници на школата низ годините на нејзина имплементација. Подолу се излистани нејзините членови и заеднички активности. Алумни на школата има за цел континуирано вмрежување помеѓу учесниците и поддршка насочена кон промоција и унапредување на школата и нејзините идни членови. Членовите на Алумни имаат можност директно да се вклучат во организација и реализација на Меѓународната Школа за Миграции.

ALUMNI OF THE INTERNATIONAL SCHOOL ON MIGRATION

Alumni of the International School on Migration are all participants at the school through the years of its implementation. Below are listed members and their joint activities. The Alumni of the school has the goal for continuous networking among participants and support towards promotion and fostering of the school and its future members. Members of the Alumni have the opportunity to direct participation in the organization and realization of the International School on Migration.

АЛУМНИ ЧЛЕНОВИ/ALUMNI MEMBERS 

Регистрирај се во Алумни/Register in the Alumni  Активности на АЛУМНИ/Activities of the ALUMNI

  Принципи
  Хуманост
  Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
  Единство
  Во една држава може да има само едно национално друштво на Црвениот крст или Црвената полумесечина. Мора да биде отворено за сите и да ја извршува својата хуманитарна работа на целата територија во земјата.
  Универзалност
  Меѓународното Движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина, во кое сите друштва што го сочинуваат имаат еднаков статус, одговорности и должности взаемно да се помагаат, делува во целиот свет.
  Доброволност
  Тоа е движење за давање на доброволна помош кое не е инспирирано од материјални побуди.
  Неутралност
  Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
  Непристраност
  Не прави дискриминација врз основа на национална, расна, верска и класна припадност или политичко убедување. Настојува да ги олесни страдањата на поединците, водејќи се исклучиво од нивните потреби но, давајќи приоритет на најитните случаи.
  Независност
  Движењето е независно. Националните друштва иако делуваат како дополнение на хуманитарните служби на владите и се предмет на регулирање на националното законодавство, мораат да ја зачуваат автономноста за да можат да дејствуваат во секое време, согласно со принципите на Движењето.