Пребарувај по датум:
2021-03-24

Заедно за подобра и поздрава животна средина

Во месец февруари, социјално претпријатие на Црвен крст на град Скопје- “Копче”склучи договор за партнерство со Здружение на граѓаниза заштита на животната средина и просторно планирање Планктониумсо цел воспоставување на систем за управување со текстилен отпад.Во продолжение на оваа соработка, во март е склучен договор за соработка со Цементарница Усје АД Скопје за остатоци од текстил кои се крајно неупотребливи да бидат искористени за алтернативно гориво.Со заеднички интерес во согласност со грижа за животната средина и општествена одговорност, а според вредностите и принципите ги следиме сите насоки според Глобалниот договор на ОН (UN Global Compact) до разумно и практично ниво да употребуваме материјали коисе еколошки погодни во производствениот процес кои не ја загадуваат околината, не придонесуваат за создавање на отпад, не влијаат негативно на здравјето и не ги исцрпуваат ограничените природни ресурси.

Облеката која се донира во Копче секогаш завршува на вистинско место. Дури и онаа која повеќе нема начин да се искористи, се рециклира со поддршка на УСЈЕ и не ја загадува животната средина. Во рамките на овој проект, заеднички се грижиме за подобра и поздрава животна средина, ја развиваме еколошката свест и ја заштитуваме природата преку правилно управување со отпад.

Принципи
Хуманост
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Единство
Во една држава може да има само едно национално друштво на Црвениот крст или Црвената полумесечина. Мора да биде отворено за сите и да ја извршува својата хуманитарна работа на целата територија во земјата.
Универзалност
Меѓународното Движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина, во кое сите друштва што го сочинуваат имаат еднаков статус, одговорности и должности взаемно да се помагаат, делува во целиот свет.
Доброволност
Тоа е движење за давање на доброволна помош кое не е инспирирано од материјални побуди.
Неутралност
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Непристраност
Не прави дискриминација врз основа на национална, расна, верска и класна припадност или политичко убедување. Настојува да ги олесни страдањата на поединците, водејќи се исклучиво од нивните потреби но, давајќи приоритет на најитните случаи.
Независност
Движењето е независно. Националните друштва иако делуваат како дополнение на хуманитарните служби на владите и се предмет на регулирање на националното законодавство, мораат да ја зачуваат автономноста за да можат да дејствуваат во секое време, согласно со принципите на Движењето.