Пребарувај по датум:
2008-05-09

УЧИЛИШНА СЛУЖБА НА ЦРВЕН КРСТ ЗА ЕДУКАЦИЈА И ПРЕВЕНЦИЈА

Црвениот Крст на град Скопје во соработка со Германскиот Црвен Крст, а во директна имплементација со 5-те Општински Организации на Црвен крст (Карпош, Чаир, Кисела вода, Центар и Гази баба) започна со реализација на уште еден проект од областа на Здравствено-превентивна дејност и Прва помош насловен кака УЧИЛИШНА СЛУЖБА НА ЦРВЕН  КРСТ ЗА ЕДУКАЦИЈА И ПРЕВЕНЦИЈА.

Проектот има за цел: Обезбедување на правилна и навремена превенција на полето прва помош, зависности од наркотици и алкохолизам и безбедност во сообраќајот.
Во рамките на проектот избрани се 20 училишта од Скопје и тоа 10 основни и 10 средни училишта. Во секое училиште ќе се опреми просторија со компјутер и фантом за вежбање вештачко дишење и реанимација како и материјали за уредување на истата (постери и пропагандни брошури за едукација). Секој заинтересиран ученик во едно училиште кој/а е на возраст до 14 години за (ОУ) или до 18 години за (СУ) може да е Член на училишната служба, односно член на клубот. Се планира едукација на професори и ученици по Прва помош кои понатаму активно ќе се вклучат во традиционалните натпревари кои ги организира Црвениот крст. Покрај ова училишната служба отвара можност за сите млади луѓе, своето слободно време да го поминуваат во општествено-корисни активности изготвувајќи мали проекти за добробит на заедница. 

 

Принципи
Хуманост
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Единство
Во една држава може да има само едно национално друштво на Црвениот крст или Црвената полумесечина. Мора да биде отворено за сите и да ја извршува својата хуманитарна работа на целата територија во земјата.
Универзалност
Меѓународното Движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина, во кое сите друштва што го сочинуваат имаат еднаков статус, одговорности и должности взаемно да се помагаат, делува во целиот свет.
Доброволност
Тоа е движење за давање на доброволна помош кое не е инспирирано од материјални побуди.
Неутралност
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Непристраност
Не прави дискриминација врз основа на национална, расна, верска и класна припадност или политичко убедување. Настојува да ги олесни страдањата на поединците, водејќи се исклучиво од нивните потреби но, давајќи приоритет на најитните случаи.
Независност
Движењето е независно. Националните друштва иако делуваат како дополнение на хуманитарните служби на владите и се предмет на регулирање на националното законодавство, мораат да ја зачуваат автономноста за да можат да дејствуваат во секое време, согласно со принципите на Движењето.