Пребарувај по датум:
2017-03-06

УЧИЛИШЕН КЛУБ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА И ЕДУКАЦИЈА

Црвениот крст на град Скопје го отвора вториот Училишен клуб за едукација и превенција во СУГС „Шаип Јусуф“, во новото средно училиште во општината Шуто Орзиари. На 3.03.2017 година беше потпишан и Договорот за соработка помеѓу двете институции.

Идејата за Клубови во основните и средни училишта беше иницирана во 2010 година со поддршка и соработка на Германски црвен крст. Со тоа, ова ќе биде 21-от Клуб во кој Црвениот крст ќе мобилизира повеќе волонтери и ќе организира многубројни активности со учениците и од ова училиште. На тој начин, само уште повеќе ќе се продлабочи соработката помеѓу Црвениот крст и СУГС „Шаип Јусуф“ која веќе постои и надвор од рамки на Клубот.

Училишните клубови се дел од програмата на Град Скопје за активности во социјалната, детската и здравствената заштита. Со реализирање на активности преку Црвениот крст, младата личност се развива, едуцира и стекнува зајакнати вештини. Најголемиот број на волонтери кои се активни во клубовите се регрутираат токму од училиштата како поле на кое младите ја покажуваат својата хуманост и општествена одговорност како зрели личности.

Принципи
Хуманост
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Единство
Во една држава може да има само едно национално друштво на Црвениот крст или Црвената полумесечина. Мора да биде отворено за сите и да ја извршува својата хуманитарна работа на целата територија во земјата.
Универзалност
Меѓународното Движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина, во кое сите друштва што го сочинуваат имаат еднаков статус, одговорности и должности взаемно да се помагаат, делува во целиот свет.
Доброволност
Тоа е движење за давање на доброволна помош кое не е инспирирано од материјални побуди.
Неутралност
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Непристраност
Не прави дискриминација врз основа на национална, расна, верска и класна припадност или политичко убедување. Настојува да ги олесни страдањата на поединците, водејќи се исклучиво од нивните потреби но, давајќи приоритет на најитните случаи.
Независност
Движењето е независно. Националните друштва иако делуваат како дополнение на хуманитарните служби на владите и се предмет на регулирање на националното законодавство, мораат да ја зачуваат автономноста за да можат да дејствуваат во секое време, согласно со принципите на Движењето.