Пребарувај по датум:
2022-03-11

Траснформација 28

На 9 март се одржа работна средба на дел од стручната служба и дел од членовите на Раководен одбор на Црвен крст на РСМ-Црвен крст на град Скопје. Фокус на средбата беше 5-годишната развојна рамка на Националното друштво наречена “Трансформација 28”. Преку работа во групи присутните ги истакнаа силните страни на организацијата како и предизвиците со кои треба да се соочиме во наредниот период и нештата кои треба да се унапредат и подобрат преку целиот процес.

„Трасформација 28“ е замислена како сет од промени за кои ќе се залага НД во наредните 5 години. Во периодот се спроведуваат консултативни средби на ниво на град Скопје и ООЦК со вработените, волонтерите, членовите на РО. Следната фаза се исти такви процеси со партнерски организации и институции што би довело до развој, развивање на нови услуги, поставување на приоритети на работењето, развивање на дополнителни услуги кон целни групи и многу други нешта.

Принципи
Хуманост
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Единство
Во една држава може да има само едно национално друштво на Црвениот крст или Црвената полумесечина. Мора да биде отворено за сите и да ја извршува својата хуманитарна работа на целата територија во земјата.
Универзалност
Меѓународното Движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина, во кое сите друштва што го сочинуваат имаат еднаков статус, одговорности и должности взаемно да се помагаат, делува во целиот свет.
Доброволност
Тоа е движење за давање на доброволна помош кое не е инспирирано од материјални побуди.
Неутралност
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Непристраност
Не прави дискриминација врз основа на национална, расна, верска и класна припадност или политичко убедување. Настојува да ги олесни страдањата на поединците, водејќи се исклучиво од нивните потреби но, давајќи приоритет на најитните случаи.
Независност
Движењето е независно. Националните друштва иако делуваат како дополнение на хуманитарните служби на владите и се предмет на регулирање на националното законодавство, мораат да ја зачуваат автономноста за да можат да дејствуваат во секое време, согласно со принципите на Движењето.