Пребарувај по датум:
2020-09-30

СВЕТСКИ ДЕН НА СТАРИТЕ ЛИЦА

СВЕТСКИ ДЕН НА СТАРИТЕ ЛИЦА

Црвен крст на град Скопје, Светскиот ден на старите лица 1ви октомври, ќе го одбележи преку социјалниот сервис ,,Дневен центар за стари лица и центар за давање помош во домашни услови“. Со поддршка на Швајцарскиот Црвен крст ќе се организираат работилници за т.н. Рано закрепнување од КОВИД-19 за даватели на услуги на стари лица. Имено, повеќе од 100 лица, професионалци и волонтери на Црвениот крст ќе бидат обучени како да пружаат поддршка за лица во трето доба во време и по завршување на пандемија од КОВИД-19. Работилниците ќе се организираат во просториите на Црвениот крст на Република Северна Македонија и во Центарот за едукација Солферино, Струга. Истите ќе бидат водени од страна на обучни психотерапевти.

Оваа активност е дел од повеќе активности кои се поддржани од страна на Швајцарскиот Црвен крст, а во насока на рано закрепнување од КОВИД-19 и тоа:

  • Индивидулани психотерапии за стари лица;
  • Групни психотерапии и сесии за психолошка помош на групи лица во трето доба;
  • Тренинг за обука на нова помагатели на стари лица;
  • Делење на бесплатана медикаментозна терапија;
  • Едукации за хигиена и поддржување на истата;
  • Работни терапии т.е. креативни работилници за стари лица со социјален работник;
  • Регрутирање на волонтери во трето дова во Водич во болница и
  • Едукативно видео за самопомош во домашни услови во време на изолација.
Принципи
Хуманост
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Единство
Во една држава може да има само едно национално друштво на Црвениот крст или Црвената полумесечина. Мора да биде отворено за сите и да ја извршува својата хуманитарна работа на целата територија во земјата.
Универзалност
Меѓународното Движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина, во кое сите друштва што го сочинуваат имаат еднаков статус, одговорности и должности взаемно да се помагаат, делува во целиот свет.
Доброволност
Тоа е движење за давање на доброволна помош кое не е инспирирано од материјални побуди.
Неутралност
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Непристраност
Не прави дискриминација врз основа на национална, расна, верска и класна припадност или политичко убедување. Настојува да ги олесни страдањата на поединците, водејќи се исклучиво од нивните потреби но, давајќи приоритет на најитните случаи.
Независност
Движењето е независно. Националните друштва иако делуваат како дополнение на хуманитарните служби на владите и се предмет на регулирање на националното законодавство, мораат да ја зачуваат автономноста за да можат да дејствуваат во секое време, согласно со принципите на Движењето.