Пребарувај по датум:
2020-09-30

СВЕТСКИ ДЕН НА СТАРИТЕ ЛИЦА

Црвен крст на град Скопје, Светскиот ден на старите лица 1ви октомври, ќе го одбележи преку социјалниот сервис ,,Дневен центар за стари лица и центар за давање помош во домашни услови“. Со поддршка на Швајцарскиот Црвен крст ќе се организираат работилници за т.н. Рано закрепнување од КОВИД-19 за даватели на услуги на стари лица. Имено, повеќе од 100 лица, професионалци и волонтери на Црвениот крст ќе бидат обучени како да пружаат поддршка за лица во трето доба во време и по завршување на пандемија од КОВИД-19. Работилниците ќе се организираат во просториите на Црвениот крст на Република Северна Македонија и во Центарот за едукација Солферино, Струга. Истите ќе бидат водени од страна на обучни психотерапевти.

Оваа активност е дел од повеќе активности кои се поддржани од страна на Швајцарскиот Црвен крст, а во насока на рано закрепнување од КОВИД-19 и тоа:

  • Индивидулани психотерапии за стари лица;
  • Групни психотерапии и сесии за психолошка помош на групи лица во трето доба;
  • Тренинг за обука на нова помагатели на стари лица;
  • Делење на бесплатана медикаментозна терапија;
  • Едукации за хигиена и поддржување на истата;
  • Работни терапии т.е. креативни работилници за стари лица со социјален работник;
  • Регрутирање на волонтери во трето дова во Водич во болница и
  • Едукативно видео за самопомош во домашни услови во време на изолација.
Принципи
Хуманост
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Единство
Во една држава може да има само едно национално друштво на Црвениот крст или Црвената полумесечина. Мора да биде отворено за сите и да ја извршува својата хуманитарна работа на целата територија во земјата.
Универзалност
Меѓународното Движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина, во кое сите друштва што го сочинуваат имаат еднаков статус, одговорности и должности взаемно да се помагаат, делува во целиот свет.
Доброволност
Тоа е движење за давање на доброволна помош кое не е инспирирано од материјални побуди.
Неутралност
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Непристраност
Не прави дискриминација врз основа на национална, расна, верска и класна припадност или политичко убедување. Настојува да ги олесни страдањата на поединците, водејќи се исклучиво од нивните потреби но, давајќи приоритет на најитните случаи.
Независност
Движењето е независно. Националните друштва иако делуваат како дополнение на хуманитарните служби на владите и се предмет на регулирање на националното законодавство, мораат да ја зачуваат автономноста за да можат да дејствуваат во секое време, согласно со принципите на Движењето.