Пребарувај по датум:
2023-09-09

Светски ден на Првата помош

Во период 04-07.09.2023 година се одбележа Светскиот ден напрвата помош преку обука за прва помош на идните возачи, волонтери од КРИК и медицинскиот персонал од ПсихијатрискаболницаСкопје.

Со овие обуки беа вкупно опфатени 234 учесници од кои 179 идни возачи, 5 волонтери од Младинскиот Центар за активизам – КРИК и 50 учесници односно медицинскиот персонал одПсихијатриската болницаСкопје.

Во рамките на Светскиот ден на ПП, сите учесници присуствуваана кратка дисеминација за Црвениот крст од страна на стручнатаслужба и се здобија со мали подарочиња во форма на несесери соматеријали за прва помош.

Принципи
Хуманост
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Единство
Во една држава може да има само едно национално друштво на Црвениот крст или Црвената полумесечина. Мора да биде отворено за сите и да ја извршува својата хуманитарна работа на целата територија во земјата.
Универзалност
Меѓународното Движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина, во кое сите друштва што го сочинуваат имаат еднаков статус, одговорности и должности взаемно да се помагаат, делува во целиот свет.
Доброволност
Тоа е движење за давање на доброволна помош кое не е инспирирано од материјални побуди.
Неутралност
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Непристраност
Не прави дискриминација врз основа на национална, расна, верска и класна припадност или политичко убедување. Настојува да ги олесни страдањата на поединците, водејќи се исклучиво од нивните потреби но, давајќи приоритет на најитните случаи.
Независност
Движењето е независно. Националните друштва иако делуваат како дополнение на хуманитарните служби на владите и се предмет на регулирање на националното законодавство, мораат да ја зачуваат автономноста за да можат да дејствуваат во секое време, согласно со принципите на Движењето.