Пребарувај по датум:
2017-11-07

Студиска посета во Полска

Во периодот од 24-28.10,2017г. Престставник од Црвен крст на град Скопје беше на студиска посета во Полска. Целта на студиската посета беше да се разменат искуства и добрите практиканти а ЕУ во доменот на социјалното претприемништво.
Дел од реализираните активности за време на студиската посета беа:
– посета на седиштето на БАРКА во Познан и средба со претставници на Министерството за труд и социјална политика на Полска и локални власти; посета на
Social Welfare Office and Home for Elderly во Pniewy.
Средба со градоначалникот кој е пример за успешна соработка помеѓу локалните власти и социјалните претпријатија ; посета на социјалното претпријатије (основано од локалната црква и локалните власти) кое работи за Volkswagen произведувајќи транспортни вагони за автомобилски делови; посета на социјален систем за домување во Kwilcz; посета на Општинска куќа за сиромашни и бездомници и производство на печурки во Wladyslawowo.

Принципи
Хуманост
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Единство
Во една држава може да има само едно национално друштво на Црвениот крст или Црвената полумесечина. Мора да биде отворено за сите и да ја извршува својата хуманитарна работа на целата територија во земјата.
Универзалност
Меѓународното Движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина, во кое сите друштва што го сочинуваат имаат еднаков статус, одговорности и должности взаемно да се помагаат, делува во целиот свет.
Доброволност
Тоа е движење за давање на доброволна помош кое не е инспирирано од материјални побуди.
Неутралност
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Непристраност
Не прави дискриминација врз основа на национална, расна, верска и класна припадност или политичко убедување. Настојува да ги олесни страдањата на поединците, водејќи се исклучиво од нивните потреби но, давајќи приоритет на најитните случаи.
Независност
Движењето е независно. Националните друштва иако делуваат како дополнение на хуманитарните служби на владите и се предмет на регулирање на националното законодавство, мораат да ја зачуваат автономноста за да можат да дејствуваат во секое време, согласно со принципите на Движењето.