Пребарувај по датум:
2008-04-15

Спроведена обуката за пиер едукатори во рамките на ПРОЕКТ:МЛАДИТЕ И БОНТОН КУЛТУРАТА КОН ЛИЦАТА СО ХЕНДИКЕП

Клубот на млади на Црвен Крст на Град Скопје во ноември 2007г. започна со реализација на проектот младите и бонтон културата кон лицата со хендикеп, со  поддршка од ФИООМ-СОРОС, а како партнерска организација во проектот се вклучи младинската мрежа Блу Скај.

Општата цел на проектот е едукација и подигање на свеста кај младите за бонтон културата кон лицата со хендикеп. Преку овој проект ќе се изградат капацитетите на младите на Црвениот крст на град Скопје и Општинските организации за пиер едукација во однос на бонтон културата кон лицата со хендикеп, како и промовирање на бонтон културата кон лицата со хендикеп меѓу младите на возраст од 15 до 19 години преку пиер едукативни сесии и активно вклучување на младите со хендикеп во заеднички активности со младите во Црвениот крст и други млади.

Во периодот од 04-06.04.2008 год. како дел од проектот беше спроведена и обука за младите од клубот на млади на ЦК на град Скопје, 5-те ООЦК на територија на град Скопје и младинската мрежа Блу скај за темата хендикеп прашање на човекови права. На семинарот во Центарот за едукација на кадри во Струга активно учество земаа и четири лица со хендикеп.

Оваа обука претставува еден чекор во надминување на бариерите и предрасудите кон лицата со хендикеп, а придонесе младите луѓе да го зајакнат својот став дека не постојат подвоености  поради постоењето на одреден хендикеп. Акцент секогаш и секаде треба да се става на индивидуата како личност, а не на неговата надворешност. Дружењето и комуникацијата на сите учесници на обуката е вистински пример за млади луѓе кои се подготвени да ги надминат бариерите и стекнатото искуство да го споделат и пренесат на останатите свои врсници.

 

Принципи
Хуманост
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Единство
Во една држава може да има само едно национално друштво на Црвениот крст или Црвената полумесечина. Мора да биде отворено за сите и да ја извршува својата хуманитарна работа на целата територија во земјата.
Универзалност
Меѓународното Движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина, во кое сите друштва што го сочинуваат имаат еднаков статус, одговорности и должности взаемно да се помагаат, делува во целиот свет.
Доброволност
Тоа е движење за давање на доброволна помош кое не е инспирирано од материјални побуди.
Неутралност
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Непристраност
Не прави дискриминација врз основа на национална, расна, верска и класна припадност или политичко убедување. Настојува да ги олесни страдањата на поединците, водејќи се исклучиво од нивните потреби но, давајќи приоритет на најитните случаи.
Независност
Движењето е независно. Националните друштва иако делуваат како дополнение на хуманитарните служби на владите и се предмет на регулирање на националното законодавство, мораат да ја зачуваат автономноста за да можат да дејствуваат во секое време, согласно со принципите на Движењето.