Пребарувај по датум:
2019-04-16

Со поголема транспарентност до поголемо влијание

Како дел од проектот „Со поголема транспарентност до поголемо влијание“ финансиски поддржан од МЦМС Скопје, Црвен крст на град Скопје го воведува новиот софтвер „Пантеон“. Во тек се обуките на вработените лица за користење на истиот и усогласување на внатрешните процедури за работа. Преку оваа новина во работењето, придонесуваме кон постигнување на главната цел на проектот -Придонес кон зајакнување на капацитетите на граѓанските организации за траспарентност и отчетност кон партнерите, донаторите и јавноста, како и нашата специфична цел -Унапредување на работата на Црвен крст на град Скопје во делот на сметководственото и финансовото работење, материјално- магацинското работење, логистика, кадровска евиденција и пресметка на плати.

Со имплементација на проектот, Црвен крст на град Скопје очекува позитивен исчекор во следење на новите текови со крајна цел унапредена и подобрена имплементација на активностите, подобра отчетност и транспарентност, повисоки стандарди во работењето, кои ќе бидат добар пример за одговорно работење, пружање помош и поддршка во заедницата и кон нашите крајни корисници. Преку овој пристап ќе ја подигнеме свеста за значењето на поставување стандарди во работењето, пред партнерските организации, донаторите, но и јавноста кои од граѓанските организации очекуваат стабилно и транспарентно партнерство. Повисоките стандарди во работењето, значат и зголемена доверба.

Принципи
Хуманост
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Единство
Во една држава може да има само едно национално друштво на Црвениот крст или Црвената полумесечина. Мора да биде отворено за сите и да ја извршува својата хуманитарна работа на целата територија во земјата.
Универзалност
Меѓународното Движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина, во кое сите друштва што го сочинуваат имаат еднаков статус, одговорности и должности взаемно да се помагаат, делува во целиот свет.
Доброволност
Тоа е движење за давање на доброволна помош кое не е инспирирано од материјални побуди.
Неутралност
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Непристраност
Не прави дискриминација врз основа на национална, расна, верска и класна припадност или политичко убедување. Настојува да ги олесни страдањата на поединците, водејќи се исклучиво од нивните потреби но, давајќи приоритет на најитните случаи.
Независност
Движењето е независно. Националните друштва иако делуваат како дополнение на хуманитарните служби на владите и се предмет на регулирање на националното законодавство, мораат да ја зачуваат автономноста за да можат да дејствуваат во секое време, согласно со принципите на Движењето.