Пребарувај по датум:
2014-02-26

Работилница за правата и услугите на старите лица во организација на Фонд за здравствено осигурување и Црвен крст на град Скопје

На 21.02.2014 година во просториите на ДХО Даре Џамбаз во рамките на Дневниот центар за стари лица се оддржа работилница за правата и услугите достапни за старите лица, а во оранизација на Црвен крст на град Скопје и Фондот за здравствено осигурување.

Оваа активност е резултат на соработката помеѓу двете институции и поддршката од Сојузот на здруженија на пензионери на РМ во насока на подобрување на животот на ранливите категории на население. Едукативната работилница е прва во низата на вакви работилници кои ќе следат, а со кои се очекува степеност на информираност кај лицата во трето доба да биде подигнат на повисоко ниво и преку директниот, непосреден контакт на стручниот тим на ФЗО овие лица ќе имаат можност полесно да ги остварат своите права. На работилницата се обрати директорката на ФЗО М-р. Маја Парнарџиева-Змејкова, секретарот на Црвен крст на град Скопје г-ѓа.Сузана Т.Пауновска и претседателот на СЗПМ г-дин. Драги Аргировски. Работилницата ја водеа Д-р Ана Петрова – Советник на Директор на ФЗОМ и Даниела Јовческа-Ѓуровска ВД директор на Сектор за правни работи кои своите презентации ги насочиа кон следните теми: Превентивни мерки и активности во Примарна здравствена заштита и Остварување на правата на осигурените лица – пензионери во системот на задолжително здравствено осигурување. 

Принципи
Хуманост
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Единство
Во една држава може да има само едно национално друштво на Црвениот крст или Црвената полумесечина. Мора да биде отворено за сите и да ја извршува својата хуманитарна работа на целата територија во земјата.
Универзалност
Меѓународното Движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина, во кое сите друштва што го сочинуваат имаат еднаков статус, одговорности и должности взаемно да се помагаат, делува во целиот свет.
Доброволност
Тоа е движење за давање на доброволна помош кое не е инспирирано од материјални побуди.
Неутралност
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Непристраност
Не прави дискриминација врз основа на национална, расна, верска и класна припадност или политичко убедување. Настојува да ги олесни страдањата на поединците, водејќи се исклучиво од нивните потреби но, давајќи приоритет на најитните случаи.
Независност
Движењето е независно. Националните друштва иако делуваат како дополнение на хуманитарните служби на владите и се предмет на регулирање на националното законодавство, мораат да ја зачуваат автономноста за да можат да дејствуваат во секое време, согласно со принципите на Движењето.