Пребарувај по датум:
2014-03-30

РАБОТИЛНИЦА СО КОМПАНИЈАТА ЕВН МАКЕДОНИЈА ЗА ВОЛОНТЕРИТЕ ОД ГРИЖА ЗА СТАРИ ЛИЦА

На 28.03.2014 година во просториите на Дневниот центар за стари лица 20те волонтери од проектот Грижа за стари лица (Дневен цнетар за стари лица и центар за давање помош во домашни услови) добија обука за штедење на електрична енергија организирана од страна на компанијата ЕВН Македонија во соработка со ЦКРМ.

Информациите кои ги добија волонтерите понатаму ќе бидат искористени за пренесување на старите лица кои ти ги посетуваат на дневна основа во нивните домови. Компанијта ЕВН Македонија заедно со Градот Скопје и Минстерството за Труд и Социјална политика е поддржувач на проектот, а ваквите средби подразбираат взаемна директна соработка и користење на капацитети кои ги поседуваат партнерите. 

Принципи
Хуманост
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Единство
Во една држава може да има само едно национално друштво на Црвениот крст или Црвената полумесечина. Мора да биде отворено за сите и да ја извршува својата хуманитарна работа на целата територија во земјата.
Универзалност
Меѓународното Движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина, во кое сите друштва што го сочинуваат имаат еднаков статус, одговорности и должности взаемно да се помагаат, делува во целиот свет.
Доброволност
Тоа е движење за давање на доброволна помош кое не е инспирирано од материјални побуди.
Неутралност
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Непристраност
Не прави дискриминација врз основа на национална, расна, верска и класна припадност или политичко убедување. Настојува да ги олесни страдањата на поединците, водејќи се исклучиво од нивните потреби но, давајќи приоритет на најитните случаи.
Независност
Движењето е независно. Националните друштва иако делуваат како дополнение на хуманитарните служби на владите и се предмет на регулирање на националното законодавство, мораат да ја зачуваат автономноста за да можат да дејствуваат во секое време, согласно со принципите на Движењето.