Пребарувај по датум:
2018-01-30

РАБОТИЛНИЦА “МЗМП”

Реализирана работилница со претставници од Македонско здружение на млади правници (МЗМП) за информативно правно советување за остварување на правата на лицата со оштетен вид и различни додатоци

            На 25.01.2018 со почеток во 14:00 часот реализирана е неколку часовна работилница со претставници од Македонското здружение на млади правници, Извршен одбор на Националниот Сојуз на Слепите на РМ, лицата со оштетен вид и родители на лицата со оштетен вид корисници на Центарот за поддршка на лица со оштетен вид.

            На работилницата се зборуваше за типовите на помош кои им следуваат на децата согласно Законот за заштита на деца, односно – детски додаток, посебен додаток, родителски додаток за трето дете, а особен акцент на правото на посебен додаток. Во понатамошната дискусија произлегоа повеќе прашања кои се однесуваат на правата на лицата со оштетен вид а кои не се покриени со Законот за социјална заштита на децата, кои во иднина ќе бидат решавани со организирање на информативни средби на различни теми од областа на правото.

            Оваа работилница е третата од петте модули предвидени да се реализираат во наредните неколку месеци за личен раст и развој на лицата со оштетен вид и за лобирање за остварување на правата на лицата со оштетен вид.

            Центарот за поддршка на лица со оштетен вид при Црвен крст на град Скопје се реализира во рамките на прокетот на УСАИД и ЛЦИФ за деца со пречки во видот.

Принципи
Хуманост
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Единство
Во една држава може да има само едно национално друштво на Црвениот крст или Црвената полумесечина. Мора да биде отворено за сите и да ја извршува својата хуманитарна работа на целата територија во земјата.
Универзалност
Меѓународното Движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина, во кое сите друштва што го сочинуваат имаат еднаков статус, одговорности и должности взаемно да се помагаат, делува во целиот свет.
Доброволност
Тоа е движење за давање на доброволна помош кое не е инспирирано од материјални побуди.
Неутралност
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Непристраност
Не прави дискриминација врз основа на национална, расна, верска и класна припадност или политичко убедување. Настојува да ги олесни страдањата на поединците, водејќи се исклучиво од нивните потреби но, давајќи приоритет на најитните случаи.
Независност
Движењето е независно. Националните друштва иако делуваат како дополнение на хуманитарните служби на владите и се предмет на регулирање на националното законодавство, мораат да ја зачуваат автономноста за да можат да дејствуваат во секое време, согласно со принципите на Движењето.