Пребарувај по датум:
2018-06-29

Презентација на Центарот за поддршка на лица со оштетен вид

Презентација на Центарот за поддршка на лица со оштетен вид

Во рамките на Центарот за поддршка на лица со оштетен вид на 27 Јуни 2018 година во период од 12:30 – 13:30, претставник од Центарот оддржа презентација за работата и активностите на Центарот со подетално објаснување за секоја активност посебно како и услугите кои ги нуди Центарот. Презентацијата беше наменета за соработниците од УЈИЕ и делегатот од ЛЦИФ. На презентацијата активно учество зедоа три корисници кои го споделија своето искуство стекнато во Центарот како и сопствените мислења за поддршката која ја нуди Центарот.

Центарот за поддршка на лица со оштетен вид се спроведува во рамките на проектот “УСАИД и ЛИЦИФ за деца со оштетен вид”.

Принципи
Хуманост
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Единство
Во една држава може да има само едно национално друштво на Црвениот крст или Црвената полумесечина. Мора да биде отворено за сите и да ја извршува својата хуманитарна работа на целата територија во земјата.
Универзалност
Меѓународното Движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина, во кое сите друштва што го сочинуваат имаат еднаков статус, одговорности и должности взаемно да се помагаат, делува во целиот свет.
Доброволност
Тоа е движење за давање на доброволна помош кое не е инспирирано од материјални побуди.
Неутралност
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Непристраност
Не прави дискриминација врз основа на национална, расна, верска и класна припадност или политичко убедување. Настојува да ги олесни страдањата на поединците, водејќи се исклучиво од нивните потреби но, давајќи приоритет на најитните случаи.
Независност
Движењето е независно. Националните друштва иако делуваат како дополнение на хуманитарните служби на владите и се предмет на регулирање на националното законодавство, мораат да ја зачуваат автономноста за да можат да дејствуваат во секое време, согласно со принципите на Движењето.