Пребарувај по датум:
2019-01-10

Постигнати резултати на социјалниот сервис „Центар за поддршка на лица со оштетен вид“ за изминатата 2018 година

Центарот за поддршка на лица со оштетен вид при Црвен крст на град Скопје обезбедува секојдневна поддршка на лицата со оштетен вид. Целта на активностите на Центарот за поддршка на лицата со оштетен вид е да го унапредат квалитетот на нивниот животи преку едукативни работилници, психолошки советувања, социјализација и инклузија, административна поддршка за реализација на нивните права, превенција од заболувања и дисеминација за подигање на јавната свест за потребите на лицата со оштетен вид. Во рамките на Центарот во 2018 година беа опфатени 248 корисници, а истите го посетија Центарот 2232 пати, беа реализирани 336 активности и преку обуки за правилно постапување кон лицата со оштетен вид беа опфатени 125 учесници.

             Центарот за поддршка на лица со оштетен вид при Црвен крст на град Скопје се реализира во рамките на Проектот на УСАИД и ЛЦИФ за деца со пречки во видот.

Принципи
Хуманост
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Единство
Во една држава може да има само едно национално друштво на Црвениот крст или Црвената полумесечина. Мора да биде отворено за сите и да ја извршува својата хуманитарна работа на целата територија во земјата.
Универзалност
Меѓународното Движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина, во кое сите друштва што го сочинуваат имаат еднаков статус, одговорности и должности взаемно да се помагаат, делува во целиот свет.
Доброволност
Тоа е движење за давање на доброволна помош кое не е инспирирано од материјални побуди.
Неутралност
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Непристраност
Не прави дискриминација врз основа на национална, расна, верска и класна припадност или политичко убедување. Настојува да ги олесни страдањата на поединците, водејќи се исклучиво од нивните потреби но, давајќи приоритет на најитните случаи.
Независност
Движењето е независно. Националните друштва иако делуваат како дополнение на хуманитарните служби на владите и се предмет на регулирање на националното законодавство, мораат да ја зачуваат автономноста за да можат да дејствуваат во секое време, согласно со принципите на Движењето.