Пребарувај по датум:
2019-07-23

Посета за размена на искуства-Нирнберг, Германија

Како резултат на долгогодишната соработка помеѓу Црвениот Крст на град Скопје и Баварскиот Црвен Крст, во периодот од 13.07.2019 до 20.07.2019 две претставнички од Црвен крст на град Скопје имаа можност да се стекнат со нови искуства за услугата копче за помош при итен случај, наменета за лица над 60 години.

При посетата за размена на искуства, претставничките од Црвениот Крст на град Скопје имаа можност подетално да се запознаат со практиките на одговорната служба за копче за помош при итен случај во Нирнберг, Германија, да учествуваат во теренски посети во домашни услови, како и да обезбедат информации за техничките аспекти и потребните инструменти за работа. Посетата беше корисна поради споделувањето на предизвиците кои ги носи практичната работа во службата, потребните компетенции на одговоните лица, како и други поважни аспекти за работа со копче за помош при итен случај. Една од главните цели на посетата е развивање и имплементација на ваков сервис во Скопје.

Принципи
Хуманост
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Единство
Во една држава може да има само едно национално друштво на Црвениот крст или Црвената полумесечина. Мора да биде отворено за сите и да ја извршува својата хуманитарна работа на целата територија во земјата.
Универзалност
Меѓународното Движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина, во кое сите друштва што го сочинуваат имаат еднаков статус, одговорности и должности взаемно да се помагаат, делува во целиот свет.
Доброволност
Тоа е движење за давање на доброволна помош кое не е инспирирано од материјални побуди.
Неутралност
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Непристраност
Не прави дискриминација врз основа на национална, расна, верска и класна припадност или политичко убедување. Настојува да ги олесни страдањата на поединците, водејќи се исклучиво од нивните потреби но, давајќи приоритет на најитните случаи.
Независност
Движењето е независно. Националните друштва иако делуваат како дополнение на хуманитарните служби на владите и се предмет на регулирање на националното законодавство, мораат да ја зачуваат автономноста за да можат да дејствуваат во секое време, согласно со принципите на Движењето.