Пребарувај по датум:
2018-09-28

Посета на регионална канцеларија на Австриски Црвен крст во Грац,

Посета на регионална канцеларија на Австриски Црвен крст во Грац, за соработка во доменот на системот за итна интервенција кај стари лица

Во периодот од 12-14.09.2018 беше реализирана посета на регионалната канцеларија на Австрискиот Црвен крст, во Грац. Посетата беше остварена од страна на Секретарот на Црвен крст на град Скопје, г-ѓа Сузана Тунева Пауновска и координаторот на програмата за нега на стари лица при Црвен крст на град Скопје, со цел да се оствари соработка во доменот на воспоставување и развој на програма за итна интервенција кај стари лица.

Во текот на посетата освен што беа разменети искуства во доменот на сервисите за мобилна нега на стари лица, беше остварена и посета на канцеларијата за „помош на повик“ , за итна интервенција кај стари лица, кои се едни од најразвиените и најбарани сервиси.

Плановите во иднина се во насока на развивање на пилот програма за развој на ваков сервис преку Црвениот крст на град Скопје.

 

Принципи
Хуманост
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Единство
Во една држава може да има само едно национално друштво на Црвениот крст или Црвената полумесечина. Мора да биде отворено за сите и да ја извршува својата хуманитарна работа на целата територија во земјата.
Универзалност
Меѓународното Движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина, во кое сите друштва што го сочинуваат имаат еднаков статус, одговорности и должности взаемно да се помагаат, делува во целиот свет.
Доброволност
Тоа е движење за давање на доброволна помош кое не е инспирирано од материјални побуди.
Неутралност
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Непристраност
Не прави дискриминација врз основа на национална, расна, верска и класна припадност или политичко убедување. Настојува да ги олесни страдањата на поединците, водејќи се исклучиво од нивните потреби но, давајќи приоритет на најитните случаи.
Независност
Движењето е независно. Националните друштва иако делуваат како дополнение на хуманитарните служби на владите и се предмет на регулирање на националното законодавство, мораат да ја зачуваат автономноста за да можат да дејствуваат во секое време, согласно со принципите на Движењето.