Пребарувај по датум:
2019-07-09

ПОМАГАТЕЛИ НА РАНЛИВИ ЦЕЛНИ ГРУПИ НА КОРИСНИЦИ

Во рамките на Црвениот крст на град Скопје со поддршка на Градот Скопје започнуваме со имплементација на нов социјален сервис, сервис за поддршка на ранливи целни групи на корисници. Тим од 10 помагатели и 10 волонтери ќе опслужуваат 40 корисници со различни типови на попреченост. Во изминатиот период помагателите и волонтерите се стекнаа со знаење за правилно постапување кон лицата со попреченост преку обуки. Од страна на тимот моментално се реализираат теренски активности со цел детален увид и проценка на потребите на лицата со попреченост.  Во следната фаза тимот ќе пристапи кон поврзување на корисниците со соодветните помагатели и волонтери. Проектот има за цел да придонесе кон поголема незвисност, самостојно живеење и унапредување на квалитетот на живот на лицата со попреченост преку поддршката и помошта која што ќе ја добиваат од помагателите.

Принципи
Хуманост
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Единство
Во една држава може да има само едно национално друштво на Црвениот крст или Црвената полумесечина. Мора да биде отворено за сите и да ја извршува својата хуманитарна работа на целата територија во земјата.
Универзалност
Меѓународното Движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина, во кое сите друштва што го сочинуваат имаат еднаков статус, одговорности и должности взаемно да се помагаат, делува во целиот свет.
Доброволност
Тоа е движење за давање на доброволна помош кое не е инспирирано од материјални побуди.
Неутралност
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Непристраност
Не прави дискриминација врз основа на национална, расна, верска и класна припадност или политичко убедување. Настојува да ги олесни страдањата на поединците, водејќи се исклучиво од нивните потреби но, давајќи приоритет на најитните случаи.
Независност
Движењето е независно. Националните друштва иако делуваат како дополнение на хуманитарните служби на владите и се предмет на регулирање на националното законодавство, мораат да ја зачуваат автономноста за да можат да дејствуваат во секое време, согласно со принципите на Движењето.