Пребарувај по датум:
2012-10-14

Подготвителна работилница на ЦКА ПХВ тимот за новиот циклус 2012-2013 година

Се оддржа првата подготвителна работилница за ЦКА ПХВ програмата, новиот циклус 2012-2013 година. Истата беше организирана во Скопје од 6 до 7 октомври во Дневниот центар за стари лица.

Присуствуваа 25 инструктори од целата држава. Целта на истата беше подготовка на тимот за унифицирани обуки на терен во Општинките организации, кои треба да започнаат по завршување на обуките кои ќе бидат спроведени од дисеминаторите назначени за ПХВ програмата.
ПХВ обуките ќе се спровеадат во период 5 ноември до 10 декември низ сите Општински Организации.
Подготвени се материјалите, тимот е мотивиран и закажани се термините за обуките. Како и минатата година се планираат 44 обуки, 35 на македонски јазик и 9 на албански јазик а е вклучена и ромската заедница преку клубот на млади од Шуто Оризари.
Вкупен број на нови потенцијални волонтери кој ќе ја поминат обуката и кои ќе имаат ретка можност да прават проекти за добробит на нивната заедница е некаде околу 1200 младинци.

Принципи
Хуманост
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Единство
Во една држава може да има само едно национално друштво на Црвениот крст или Црвената полумесечина. Мора да биде отворено за сите и да ја извршува својата хуманитарна работа на целата територија во земјата.
Универзалност
Меѓународното Движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина, во кое сите друштва што го сочинуваат имаат еднаков статус, одговорности и должности взаемно да се помагаат, делува во целиот свет.
Доброволност
Тоа е движење за давање на доброволна помош кое не е инспирирано од материјални побуди.
Неутралност
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Непристраност
Не прави дискриминација врз основа на национална, расна, верска и класна припадност или политичко убедување. Настојува да ги олесни страдањата на поединците, водејќи се исклучиво од нивните потреби но, давајќи приоритет на најитните случаи.
Независност
Движењето е независно. Националните друштва иако делуваат како дополнение на хуманитарните служби на владите и се предмет на регулирање на националното законодавство, мораат да ја зачуваат автономноста за да можат да дејствуваат во секое време, согласно со принципите на Движењето.