Пребарувај по датум:
2022-05-18

Платформа за унапредување на соработка

Денеска по повод 8 мај, Светскиот ден на Црвениот крст и Црвената Полумесечина се потпиша ПЛАТФОРМА за унапредување на соработка помеѓу Црвениот крст на град Скопје и Град Скопје во делот на подготвеност и дејствување во случај на катастрофи.

Истата беше потпишана од страна на секретарот на Црвен крст на град Скопје г-ѓа Сузана Т.Пауновска и градоначалничката на Градот Скопје, г-ѓа Данела Арсовска.

Целите на платформата се зајакнување на капацитетите на двете страни во случај на катастрофи, заедничко вклучување во подготовка на проектни апликации за зајакнување на техничко материјални капацитети за одговор при катастрофи, континуирана обука и тренинзи на двете страни како и координиран пристап во случај на катастрофа.

Воспоставената добра соработка трае со години, се базира врз меѓусебна доверба и транспарентност во работењето и претставува добра пример на соработка помеѓу Црвен крст и Локална самоуправа, како во земјата така и меѓународни рамки.

 

Принципи
Хуманост
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Единство
Во една држава може да има само едно национално друштво на Црвениот крст или Црвената полумесечина. Мора да биде отворено за сите и да ја извршува својата хуманитарна работа на целата територија во земјата.
Универзалност
Меѓународното Движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина, во кое сите друштва што го сочинуваат имаат еднаков статус, одговорности и должности взаемно да се помагаат, делува во целиот свет.
Доброволност
Тоа е движење за давање на доброволна помош кое не е инспирирано од материјални побуди.
Неутралност
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Непристраност
Не прави дискриминација врз основа на национална, расна, верска и класна припадност или политичко убедување. Настојува да ги олесни страдањата на поединците, водејќи се исклучиво од нивните потреби но, давајќи приоритет на најитните случаи.
Независност
Движењето е независно. Националните друштва иако делуваат како дополнение на хуманитарните служби на владите и се предмет на регулирање на националното законодавство, мораат да ја зачуваат автономноста за да можат да дејствуваат во секое време, согласно со принципите на Движењето.