Пребарувај по датум:
2020-12-27

Одбележување на Недела на забо-здравствена заштита (15-21 декември 2020 год)

Оралното здравје е значаен фактор кој влијае на квалитетот на животот кај возрасните и постарите лица, на нивното целокупно здравје и нивната благосостојба. Губење на забите, расипување на забите (кариес на забите), заболувањата на непцата (периодонтитис), сувата устата (ксеростомија) и карциномите на усната шуплина претставуваат проблем кај таквата популација.

За таа цел, Црвениот крст на град Скопје подготви флаер ОРАЛНА ХИГИЕНА КАЈ ВОЗРАСНИ И ПОСТАРИ ЛИЦА со фокус за важноста и грижата за протезите со давање на совети и препораки за континуирано орално здравје. Вкупно се отпечатени 700 флаери, на македонски и на албански јазик и истите се дистрибуирани до петте општински организации: ЦК Кисела Вода, ЦК Центар, ЦК Гази Баба, ЦК Карпош и ЦК Чаир, како и до трите Дневните центри за стари лица на територијата на општина Центар, Чаир и Сарај за понатамошна дистрибуција и дисеминација.

Принципи
Хуманост
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Единство
Во една држава може да има само едно национално друштво на Црвениот крст или Црвената полумесечина. Мора да биде отворено за сите и да ја извршува својата хуманитарна работа на целата територија во земјата.
Универзалност
Меѓународното Движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина, во кое сите друштва што го сочинуваат имаат еднаков статус, одговорности и должности взаемно да се помагаат, делува во целиот свет.
Доброволност
Тоа е движење за давање на доброволна помош кое не е инспирирано од материјални побуди.
Неутралност
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Непристраност
Не прави дискриминација врз основа на национална, расна, верска и класна припадност или политичко убедување. Настојува да ги олесни страдањата на поединците, водејќи се исклучиво од нивните потреби но, давајќи приоритет на најитните случаи.
Независност
Движењето е независно. Националните друштва иако делуваат како дополнение на хуманитарните служби на владите и се предмет на регулирање на националното законодавство, мораат да ја зачуваат автономноста за да можат да дејствуваат во секое време, согласно со принципите на Движењето.