Пребарувај по датум:
2023-04-07

Одбележан Светскиот ден на здравјето 7 април

Во просториите на СУГС Цветан ДимовСкопје, каде што фукционира Училишниот клуб за едукација и превенција на Црвен крст, одбележан беше Светскиот ден на здравјето 7 април.

Градоначалникот на општина Чаир г. Висар Ганиу, секретарите и стручната служба од ЦКГС и Општинскатаорганизација на ЦК Чаир го посетија клубот којфункционира во рамките на ова училиште и се запознаа соактивностите кои се имплементираат преку истиот. Директорот и одговорниот професор за имплементација наактивностите на Црвен крст во училиштето како и учениците/волонтери на Црвен крст се осврнаа на здравствените програми, социјално- хуманитарните активности, програмата за крводарителство, дејствување при катастрофи, ЦКА ПХВ програмата, со посебен акцент на пружената поддршка во заедницата.

Во текот на посетата, акцент беше ставен на младите луѓе кои имаат важна улога во Црвениот крст. Преку искористувањето на своето слободно време за реализација на активности организацијата, тие успеваат да остават голем белег во своите заедници, како во идентификувањето на можните целни групи и полиња за дејствување, промоција на здрави животни навики, грижа за сопственото и здравјето во заедницата, како и дејствување во заедницата.

Принципи
Хуманост
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Единство
Во една држава може да има само едно национално друштво на Црвениот крст или Црвената полумесечина. Мора да биде отворено за сите и да ја извршува својата хуманитарна работа на целата територија во земјата.
Универзалност
Меѓународното Движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина, во кое сите друштва што го сочинуваат имаат еднаков статус, одговорности и должности взаемно да се помагаат, делува во целиот свет.
Доброволност
Тоа е движење за давање на доброволна помош кое не е инспирирано од материјални побуди.
Неутралност
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Непристраност
Не прави дискриминација врз основа на национална, расна, верска и класна припадност или политичко убедување. Настојува да ги олесни страдањата на поединците, водејќи се исклучиво од нивните потреби но, давајќи приоритет на најитните случаи.
Независност
Движењето е независно. Националните друштва иако делуваат како дополнение на хуманитарните служби на владите и се предмет на регулирање на националното законодавство, мораат да ја зачуваат автономноста за да можат да дејствуваат во секое време, согласно со принципите на Движењето.