Пребарувај по датум:
2020-02-21

Обуки за изработка на малите проекти, ЦКА-ПХВ програма

Во рамките на програма Црвен крст во акција-Промоција на хумани вредности, во период од 01  до 19 февраури се реализираа вторите ПХВ обуки. Обуките беа реализирани од страна на двајца ПХВ инструктори во времетраење од 4 часа. Вкупно се реализираа 40 обуки, 32 на македонски јазик и 8 на албански јазик. Бројката на младинци кои ја поминаа обуката изнесува 1 150 и истите се на возраст од 13 до 17 години. За време на обуките, младинците ги совладаа термините како проект, цел, корисници, техника проблем дрво, но и се мотивираа за да изработат мал проект за добробит во својата зедница.

Овогодинешната тема на проектите е ПРЕПОЗНАВАЊЕ НА РАЗЛИЧНОСТИ  и ќе бидат опфатени две области: АКЦИЈА ВО ЗАЕДНИЦАТА (ПОДОБРУВАЊЕ НА ЖИВОТОТ ВО ЗАЕДНИЦА) И ИНТЕРКУЛТУРНА АКЦИЈА (ПРОМОЦИЈА НА МИР, СОЖИВОТ, КУЛТУРА, ТОЛЕРАНЦИЈА и НЕНАСИЛСТВО).

Во наредните седум дена следуваат третите обуки кои ќе бидат реализирани од страна на ПХВ дисеминаторите,  а по 25 февруари, младите во период од 2 месеци ќе ги изработуваат малите проекти.

Принципи
Хуманост
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Единство
Во една држава може да има само едно национално друштво на Црвениот крст или Црвената полумесечина. Мора да биде отворено за сите и да ја извршува својата хуманитарна работа на целата територија во земјата.
Универзалност
Меѓународното Движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина, во кое сите друштва што го сочинуваат имаат еднаков статус, одговорности и должности взаемно да се помагаат, делува во целиот свет.
Доброволност
Тоа е движење за давање на доброволна помош кое не е инспирирано од материјални побуди.
Неутралност
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Непристраност
Не прави дискриминација врз основа на национална, расна, верска и класна припадност или политичко убедување. Настојува да ги олесни страдањата на поединците, водејќи се исклучиво од нивните потреби но, давајќи приоритет на најитните случаи.
Независност
Движењето е независно. Националните друштва иако делуваат како дополнение на хуманитарните служби на владите и се предмет на регулирање на националното законодавство, мораат да ја зачуваат автономноста за да можат да дејствуваат во секое време, согласно со принципите на Движењето.