Пребарувај по датум:
2018-06-23

Обуки за 29 лични асистенти на лица со попреченост

Црвен крст на град Скопје во текот на месец мај започна со реализацијата на обуки за лични асистенти на лица со попреченост со кои се опфатени 29 лица. За успешно спроведување на обуките, од страна на организацијата ангажирани се стручни лица, предавачи (дефектолог, социјален работник, доктор и медицинска сестра), а со цел кандидатите да се стекнат со потребните знаења и вештини од областа на личната асистенција.

Во оваа фаза личните асистенти имаа можност да реализираат и практична работа во центарот за асистивна технологија „Отворете ги прозорците“ и во установа за социјална заштита на стари лица „Идила Терзиева“.

Обуката ќе трае два месеца, а по завршување на истата кандидатите ќе полагаат завршен испит пред Комисија за верификација на стекнатото знаење и ќе се стекнат со државно признат сертификат доколку успешно го положат испитот.

Програмата за обуки за лична аситенција на лица со попреченост ја разви Црвен крст на Република Македонија, а истата беше верифицирана од страна на Центарот за образование на возрасни и Министертвото за образование. Обуките се реализираат со финансиска поддршка на Агенцијата за вработување на Република Македонија.

Принципи
Хуманост
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Единство
Во една држава може да има само едно национално друштво на Црвениот крст или Црвената полумесечина. Мора да биде отворено за сите и да ја извршува својата хуманитарна работа на целата територија во земјата.
Универзалност
Меѓународното Движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина, во кое сите друштва што го сочинуваат имаат еднаков статус, одговорности и должности взаемно да се помагаат, делува во целиот свет.
Доброволност
Тоа е движење за давање на доброволна помош кое не е инспирирано од материјални побуди.
Неутралност
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Непристраност
Не прави дискриминација врз основа на национална, расна, верска и класна припадност или политичко убедување. Настојува да ги олесни страдањата на поединците, водејќи се исклучиво од нивните потреби но, давајќи приоритет на најитните случаи.
Независност
Движењето е независно. Националните друштва иако делуваат како дополнение на хуманитарните служби на владите и се предмет на регулирање на националното законодавство, мораат да ја зачуваат автономноста за да можат да дејствуваат во секое време, согласно со принципите на Движењето.