Пребарувај по датум:
2018-03-15

Обука за постапување со лица со оштетен вид

Во рамките на Центарот за поддршка на лица со оштетен вид на 09.03.2018 година се реализираше тренинг / обука за постапување со лица со оштетен вид наменета за волонтерите на Клубот на млади при Црвен крст на град Скопје и волонтерите од Центарот за поддршка на лица со оштетен вид. Обуката ја реализираа специјален едукатор и стручната служба на Центарот.

Целта на обуката беше волонтерите да се обучат како да постапуваат со слепите лица и лицата со оштетен вид и како да им помогнат при секојдневните акивности. Волонтерите кои се обучија ќе бидат вклучени во активностите на Центарот за поддршка на лица со оштетен вид во различни работилници и активности кои ќе ги презентираат за подобрување на вештините и степенот на едукација на лицата со оштетен вид, како и подигнување на јавната свест за потребите и проблемите со кои се соочуваат овие лица во оштеството.

Центарот за поддршка на лица со оштетен вид се имплементира во рамките на „Проектот на УСАИД и ЛЦИФ за деца со пречки во видот“.

Принципи
Хуманост
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Единство
Во една држава може да има само едно национално друштво на Црвениот крст или Црвената полумесечина. Мора да биде отворено за сите и да ја извршува својата хуманитарна работа на целата територија во земјата.
Универзалност
Меѓународното Движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина, во кое сите друштва што го сочинуваат имаат еднаков статус, одговорности и должности взаемно да се помагаат, делува во целиот свет.
Доброволност
Тоа е движење за давање на доброволна помош кое не е инспирирано од материјални побуди.
Неутралност
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Непристраност
Не прави дискриминација врз основа на национална, расна, верска и класна припадност или политичко убедување. Настојува да ги олесни страдањата на поединците, водејќи се исклучиво од нивните потреби но, давајќи приоритет на најитните случаи.
Независност
Движењето е независно. Националните друштва иако делуваат како дополнение на хуманитарните служби на владите и се предмет на регулирање на националното законодавство, мораат да ја зачуваат автономноста за да можат да дејствуваат во секое време, согласно со принципите на Движењето.