Пребарувај по датум:
2018-03-15

Обука за постапување со лица со оштетен вид

Обука за постапување со лица со оштетен вид

Во рамките на Центарот за поддршка на лица со оштетен вид на 09.03.2018 година се реализираше тренинг / обука за постапување со лица со оштетен вид наменета за волонтерите на Клубот на млади при Црвен крст на град Скопје и волонтерите од Центарот за поддршка на лица со оштетен вид. Обуката ја реализираа специјален едукатор и стручната служба на Центарот.

Целта на обуката беше волонтерите да се обучат како да постапуваат со слепите лица и лицата со оштетен вид и како да им помогнат при секојдневните акивности. Волонтерите кои се обучија ќе бидат вклучени во активностите на Центарот за поддршка на лица со оштетен вид во различни работилници и активности кои ќе ги презентираат за подобрување на вештините и степенот на едукација на лицата со оштетен вид, како и подигнување на јавната свест за потребите и проблемите со кои се соочуваат овие лица во оштеството.

Центарот за поддршка на лица со оштетен вид се имплементира во рамките на „Проектот на УСАИД и ЛЦИФ за деца со пречки во видот“.

Принципи
Хуманост
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Единство
Во една држава може да има само едно национално друштво на Црвениот крст или Црвената полумесечина. Мора да биде отворено за сите и да ја извршува својата хуманитарна работа на целата територија во земјата.
Универзалност
Меѓународното Движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина, во кое сите друштва што го сочинуваат имаат еднаков статус, одговорности и должности взаемно да се помагаат, делува во целиот свет.
Доброволност
Тоа е движење за давање на доброволна помош кое не е инспирирано од материјални побуди.
Неутралност
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Непристраност
Не прави дискриминација врз основа на национална, расна, верска и класна припадност или политичко убедување. Настојува да ги олесни страдањата на поединците, водејќи се исклучиво од нивните потреби но, давајќи приоритет на најитните случаи.
Независност
Движењето е независно. Националните друштва иако делуваат како дополнение на хуманитарните служби на владите и се предмет на регулирање на националното законодавство, мораат да ја зачуваат автономноста за да можат да дејствуваат во секое време, согласно со принципите на Движењето.