Пребарувај по датум:
2018-02-20

Обука за 26 волонтери на Црвен крст

Обучени тренери од Црвен крст на РМ- Црвен крст на град Скопје, на 17 и 18.02 реализираа обука за моделот на врсничка едукација и потребните вештини кои треба да ги има секој врснички едукатор, за 26 волонтери од ЦК на град Скопје и општинските организации на територија на град Скопје. Во втората фаза од оваа обука,  волонтерите ќе бидат поделени според полето на интерес кое претходно го одбрале (ХИВ/СИДА или Трговија со луѓе), и ќе добијат продлабочени знаења од конкретната област.
По завршување на втората обука, обучените едукатори ќе спроведат едукативни работилници во 10 училишни клубови на Црвен крст (на македонски, албански и ромски јазик), преку кои ќе се опфатат повеќе од 600 ученици за двете теми.
Активноста е во рамки на проектот „Училишни клубови за едукација и превенција на Црвен крст“ поддржан од град Скопје.

Принципи
Хуманост
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Единство
Во една држава може да има само едно национално друштво на Црвениот крст или Црвената полумесечина. Мора да биде отворено за сите и да ја извршува својата хуманитарна работа на целата територија во земјата.
Универзалност
Меѓународното Движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина, во кое сите друштва што го сочинуваат имаат еднаков статус, одговорности и должности взаемно да се помагаат, делува во целиот свет.
Доброволност
Тоа е движење за давање на доброволна помош кое не е инспирирано од материјални побуди.
Неутралност
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Непристраност
Не прави дискриминација врз основа на национална, расна, верска и класна припадност или политичко убедување. Настојува да ги олесни страдањата на поединците, водејќи се исклучиво од нивните потреби но, давајќи приоритет на најитните случаи.
Независност
Движењето е независно. Националните друштва иако делуваат како дополнение на хуманитарните служби на владите и се предмет на регулирање на националното законодавство, мораат да ја зачуваат автономноста за да можат да дејствуваат во секое време, согласно со принципите на Движењето.