Пребарувај по датум:
2008-11-04

Нов ЦКА-ПХВ циклус

Оваа година ЦКА-ПХВ повторно ја шири својата мрежа низ сите ООЦК мобилизирајки ги младите луѓе и правејки ги свесни за моќта која ја имаат во креирањето на позитивни промени во заедниците во кои што живеат.

После десет години развивање, моделирање и усовршување, и оваа година програмата се реализира по единствена унифицирана обука во сите Општински Организации на Црвен крст. На тој начин сите учесници вклучени во овој ЦКА-ПХВ циклус, на број 1200 младинци, добиваат иста унифицирана обука, дисеминација, препознавање на потребите на заедницата, лоцирање на проблемот, кој се може да биде целна група, што е тоа цел, како да се направи проект и како истиот да се документира.

Целта на секоја сесија во оваа обука е различна, но генерално се спојуваат во неколку: Охрабрување на младите луѓе почесто и посмело да им пристапуваат на проблемите, промовирање на активизам, почитување на туѓите култури, како и создавање на нов дисеминациско- комуникациски модел за работа со млади.
Очекуваме голем број на проекти…
И да не заборавиме…. заедно може светот да го направиме подобро место за живеење.

 

Принципи
Хуманост
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Единство
Во една држава може да има само едно национално друштво на Црвениот крст или Црвената полумесечина. Мора да биде отворено за сите и да ја извршува својата хуманитарна работа на целата територија во земјата.
Универзалност
Меѓународното Движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина, во кое сите друштва што го сочинуваат имаат еднаков статус, одговорности и должности взаемно да се помагаат, делува во целиот свет.
Доброволност
Тоа е движење за давање на доброволна помош кое не е инспирирано од материјални побуди.
Неутралност
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Непристраност
Не прави дискриминација врз основа на национална, расна, верска и класна припадност или политичко убедување. Настојува да ги олесни страдањата на поединците, водејќи се исклучиво од нивните потреби но, давајќи приоритет на најитните случаи.
Независност
Движењето е независно. Националните друштва иако делуваат како дополнение на хуманитарните служби на владите и се предмет на регулирање на националното законодавство, мораат да ја зачуваат автономноста за да можат да дејствуваат во секое време, согласно со принципите на Движењето.