Пребарувај по датум:
2017-04-05

Младите со оштетен вид дел од ЦКА-ПХВ програмата

Во рамките на Проектот на УСАИД и ЛЦИФ за деца со пречки во видот, а преку Центарот за поддршка на лица со оштетен вид на Црвен крст на град Скопје се организираа 3 ЦКА-ПХВ обуки. ЦКА-ПХВ програмата е национална алатка за регрутирање на волонтери и преку истата се обучуваат младите да изработуваат проекти за добробит на заедницата. Оваа година истата беше прилагодена на околу 23 лица со оштетен вид кои ќе изработуваат проекти за добробит на заедницата. Дел од децата се ученици на ДУРДМОВ ,,Димитар Влахов“, а останатите се посетители на Центарот за поддршка за лица со оштетен вид. Оваа активност има двонасочна цел т.е. од една страна пружање помош на заедницата, а од друга страна демонстрирање на способност и флексибилност на лицата со оштетен вид во околности кога условите се прилагодени согласно нивните потреби.

Принципи
Хуманост
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Единство
Во една држава може да има само едно национално друштво на Црвениот крст или Црвената полумесечина. Мора да биде отворено за сите и да ја извршува својата хуманитарна работа на целата територија во земјата.
Универзалност
Меѓународното Движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина, во кое сите друштва што го сочинуваат имаат еднаков статус, одговорности и должности взаемно да се помагаат, делува во целиот свет.
Доброволност
Тоа е движење за давање на доброволна помош кое не е инспирирано од материјални побуди.
Неутралност
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Непристраност
Не прави дискриминација врз основа на национална, расна, верска и класна припадност или политичко убедување. Настојува да ги олесни страдањата на поединците, водејќи се исклучиво од нивните потреби но, давајќи приоритет на најитните случаи.
Независност
Движењето е независно. Националните друштва иако делуваат како дополнение на хуманитарните служби на владите и се предмет на регулирање на националното законодавство, мораат да ја зачуваат автономноста за да можат да дејствуваат во секое време, согласно со принципите на Движењето.