Пребарувај по датум:
2021-07-07

Лична асистенција на лица со попреченост

Лична асистенција на лица со попреченост

Во рамки на социјалниот сервис Лична асистенција на лица со попреченост при Црвен крст на град Скопје во периодот јануари-јуни 2021 реализирани се вкупно 14 поврзувања помеѓу лични асистенти и корисници. Заклучно со јуни 2021 преку Црвен крст на град Скопје услугата ја користат 68 корисници со попреченост кои се опслужени од страна на 49 лични асистенти. Од вкупно 68 корисници, 8 корисници услугата ја користат во Куманово, а останатите 60 услугата ја користат во Скопје.

Испорачувајки ја услугата и давајки поддршка во реализација на секојдневните обврски и активности, асистентите придонесуваат кон тоа корисниците да постигнат поголема независност и самостојност, се зголемува  можноста самостојно да донесуваат одлуки и да воспостават контрола во сите сегменти на нивниот живот, а сето тоа води до унапредување на квалитетот на живот на корисниците како активни и рамноправни чинители во општеството. Кај корисниците постои голема задоволност од асистенцијата, воспоставен е отворен однос полн со доверба, разбирање, поддршка дури и пријателство но сепак во границите на еден професионален пристап.

Социјалниот сервис  функционира во соработка и со поддршка од страна на Министерството за труд и социјална политика.

Принципи
Хуманост
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Единство
Во една држава може да има само едно национално друштво на Црвениот крст или Црвената полумесечина. Мора да биде отворено за сите и да ја извршува својата хуманитарна работа на целата територија во земјата.
Универзалност
Меѓународното Движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина, во кое сите друштва што го сочинуваат имаат еднаков статус, одговорности и должности взаемно да се помагаат, делува во целиот свет.
Доброволност
Тоа е движење за давање на доброволна помош кое не е инспирирано од материјални побуди.
Неутралност
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Непристраност
Не прави дискриминација врз основа на национална, расна, верска и класна припадност или политичко убедување. Настојува да ги олесни страдањата на поединците, водејќи се исклучиво од нивните потреби но, давајќи приоритет на најитните случаи.
Независност
Движењето е независно. Националните друштва иако делуваат како дополнение на хуманитарните служби на владите и се предмет на регулирање на националното законодавство, мораат да ја зачуваат автономноста за да можат да дејствуваат во секое време, согласно со принципите на Движењето.