Пребарувај по датум:
2016-12-22

Европска конференција за миграции и престој во Центарот за сместување од затворен тип-Осло, 13-14 октомври

Европска конференција за миграции и престој во Центарот за сместување од затворе тип-Осло, 13-14 октомври

Од 13-14 октомври во Осло се оддржа Европска конференција за миграции и центри за сместување од затворен тип. Конференцијата беше организирана од страна на Меѓународен Комитет на Црвен крст со канцеларија во Париз, Норвешки и Шведски Црвен крст. Освен претставник од Црвен крст на Р.Македонија на конференцијата земаа учество и претставници од Бугарски Црвен крст, Британски Црвен крст, Хрватски Црвен крст, Црвен крст на Естонија, Фински Црвен крст Црвен крст на Литванија, Црвен крст на Малта, Црвен крст на Холандија и Шпански Црвен крст. Целта на истиот беше споделување на искуства во ова област како и иницирање на дополнителни проценки во некои од Националните дружтва со цел развивање на активности во самите центри. Црвен крст на Р.Македонија е присутен во центрот Гази баба со здравствена заштита за овие лица, психосоцијална поддршка базирана на индивидуалниот пристап, хуманитарни асистенции како и поддршка во воспоставување на семејни врски.

Принципи
Хуманост
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Единство
Во една држава може да има само едно национално друштво на Црвениот крст или Црвената полумесечина. Мора да биде отворено за сите и да ја извршува својата хуманитарна работа на целата територија во земјата.
Универзалност
Меѓународното Движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина, во кое сите друштва што го сочинуваат имаат еднаков статус, одговорности и должности взаемно да се помагаат, делува во целиот свет.
Доброволност
Тоа е движење за давање на доброволна помош кое не е инспирирано од материјални побуди.
Неутралност
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Непристраност
Не прави дискриминација врз основа на национална, расна, верска и класна припадност или политичко убедување. Настојува да ги олесни страдањата на поединците, водејќи се исклучиво од нивните потреби но, давајќи приоритет на најитните случаи.
Независност
Движењето е независно. Националните друштва иако делуваат како дополнение на хуманитарните служби на владите и се предмет на регулирање на националното законодавство, мораат да ја зачуваат автономноста за да можат да дејствуваат во секое време, согласно со принципите на Движењето.