Пребарувај по датум:
2021-07-19

Доделување на лиценца за провајдер на социјална услуга и отворање на инфо канцеларија за помош и нега во домот во општина Карпош

На 19 јули, Црвениот крст на град Скопје во соработка со општина Карпош, за потребите на проектот Нега на стари лица во домашни услови во општина Карпош, финансиски поддржан од Министерството за труд и социјална политика и Светска Банка, ја отвори новата Инфо канцеларија за помош и нега во домот, каде што граѓаните на општина Карпош ќе можат да се информираат за оваа услуга. На официјалното отворање  е доделена лиценца за услугата помош и нега во домот наЦрвениот крст на Град Скопје за услугатапомош и негаво домот за стари лица со навршени 65 години кои неможат да се грижат за себе.

Вкупно 20 негуватели кои поминаа стручна обука ќе сегрижат за околу 60 корисници на услугите во општинатаКарпош. Негувателите ќе обезбедуваат помош воодржување на личната хигиена, поддршка во одржувањена домот и обезбедување на потребни намирници и слично, до 80 часа месечно.

Целта е да се подобри и одржи здравјето на корисникот вонеговото семејно опкружување и тоа преку доближување и привлекување на што поголем број на корисници на услугата помош и нега во домот со која се обезбедува помош во вршење основни и инструментални активности од секојдневниот живот на стари лица со намален функционален капацитет, од страна на професионални и сертифицирани негуватели за стари лица и лица со попреченост во домашни услови во општина Карпош.

Сите заинтересирани граѓани за оваа услуга, може да се обратат во инфо канцеларијата во мост Влајко, секој вторник и четврток од 10.00-14.00 часот или на телефонскиот број 075 35 22 46.

Принципи
Хуманост
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Единство
Во една држава може да има само едно национално друштво на Црвениот крст или Црвената полумесечина. Мора да биде отворено за сите и да ја извршува својата хуманитарна работа на целата територија во земјата.
Универзалност
Меѓународното Движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина, во кое сите друштва што го сочинуваат имаат еднаков статус, одговорности и должности взаемно да се помагаат, делува во целиот свет.
Доброволност
Тоа е движење за давање на доброволна помош кое не е инспирирано од материјални побуди.
Неутралност
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Непристраност
Не прави дискриминација врз основа на национална, расна, верска и класна припадност или политичко убедување. Настојува да ги олесни страдањата на поединците, водејќи се исклучиво од нивните потреби но, давајќи приоритет на најитните случаи.
Независност
Движењето е независно. Националните друштва иако делуваат како дополнение на хуманитарните служби на владите и се предмет на регулирање на националното законодавство, мораат да ја зачуваат автономноста за да можат да дејствуваат во секое време, согласно со принципите на Движењето.