Пребарувај по датум:
2012-06-03

ДИСТРИБУЦИЈА НА ПАКЕТИ СО ХРАНА

Од последната недела на месец април 2012, Центарот за поддршка преку активностите на Едукативниот центар започна со едукативна работа со деца од предучилишна возраст кои живеат на територија на Шуто Оризари.

Во тој месец беа опфатени се 7 деца од предучилишна возраст, од кои 7 момчиња и 3 девојчиња.
Со децата се работи на подобрување на македонскиот јазик и говор како и на ситната моторика според однапред подготовена програма.
Како поддршка за семејствата чии деца редовно го посетуваа Едукативниот центар во текот на месец мај 2012, Црвениот крст на Република Македонија донираше пакети со храна и на тој начин помогна 4 семејствата, односно 6 деца. Оваа донација е поддршка за семејствата чии деца во учебната 2012/2013 треба да ги запишат децата во редовниот систем на образование.
Диструбуцијата на пакетите се изврши на 25.05.2012 од страна на тимот на Центарот за поддршка. Оваа подршка ќе продолжи и во наредните месеци со тоа што бројката ќе биде поголема, бидејќи се зголемува и интерсот на родителите за посета на нивните деца во Едукативниот центар и вклучување во нашите едукатвни активности.

Принципи
Хуманост
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Единство
Во една држава може да има само едно национално друштво на Црвениот крст или Црвената полумесечина. Мора да биде отворено за сите и да ја извршува својата хуманитарна работа на целата територија во земјата.
Универзалност
Меѓународното Движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина, во кое сите друштва што го сочинуваат имаат еднаков статус, одговорности и должности взаемно да се помагаат, делува во целиот свет.
Доброволност
Тоа е движење за давање на доброволна помош кое не е инспирирано од материјални побуди.
Неутралност
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Непристраност
Не прави дискриминација врз основа на национална, расна, верска и класна припадност или политичко убедување. Настојува да ги олесни страдањата на поединците, водејќи се исклучиво од нивните потреби но, давајќи приоритет на најитните случаи.
Независност
Движењето е независно. Националните друштва иако делуваат како дополнение на хуманитарните служби на владите и се предмет на регулирање на националното законодавство, мораат да ја зачуваат автономноста за да можат да дејствуваат во секое време, согласно со принципите на Движењето.