Пребарувај по датум:
2023-06-09

Дисеминациска сесија

На 07 јуни се оддржа редовна дисеминациска сесија. Од оваа година, сесиите се организираат секој 7 во месецот, а по потреба и повеќе пати. На обуката присуствуваа 7 лица, од Центарот за Прва помош и негователи за помош и нега во домот на територија на општина Кисела Вода.

Обуката се сосотои од делот за историјатот на Црвениот крст, компонентите, принципите, Женевските конвенции, амблемот како и активностите кои се спроведуваат на локално ниво. Покрај овој дел задолжително се поминува делот за правилно однесување во соообраќајот, за време на активностите како и на социјалните медиуми додека се носи амблемот Црвениот крст.

Дисеминациските сесии се важни, потребни и корисни бидејќи новите вработени, волонтери и практиканти добиваат информации за организацијата, ја разбираат големината на истата, развиваат чувство на припадност како и тоа дека имиџот на Црвениот крст зависи од секој еден во организацијата.

Принципи
Хуманост
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Единство
Во една држава може да има само едно национално друштво на Црвениот крст или Црвената полумесечина. Мора да биде отворено за сите и да ја извршува својата хуманитарна работа на целата територија во земјата.
Универзалност
Меѓународното Движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина, во кое сите друштва што го сочинуваат имаат еднаков статус, одговорности и должности взаемно да се помагаат, делува во целиот свет.
Доброволност
Тоа е движење за давање на доброволна помош кое не е инспирирано од материјални побуди.
Неутралност
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Непристраност
Не прави дискриминација врз основа на национална, расна, верска и класна припадност или политичко убедување. Настојува да ги олесни страдањата на поединците, водејќи се исклучиво од нивните потреби но, давајќи приоритет на најитните случаи.
Независност
Движењето е независно. Националните друштва иако делуваат како дополнение на хуманитарните служби на владите и се предмет на регулирање на националното законодавство, мораат да ја зачуваат автономноста за да можат да дејствуваат во секое време, согласно со принципите на Движењето.