Пребарувај по датум:
2012-12-05

Децата од градинката „13 Ноември“ учеа за Црвениот крст и грижата за старите лица

50 деца од градинката 13 Ноември на возраст од 4 и 5 години учеа за Црвениот крст и грижата за старите лица.

По повод изминатата недела на грижата за старите лица 19-25 ноември овие деца заедно со стручен соработник од Црвениот крст на град Скопје ги споделија своите искуства од активностите посветени на старите лица.
Сите информации кои ги добија најмалите беа прилагодени на возраста и согласно тоа целото предавање беше исполенто со видео материјали и фотогарафии за послесно да се долови материјата на децата.
Оваа активност ветува заедничка сорабтока и вмрежување на дел од активностите за зреење на хуманоста во возраста која е од исклучителна важност за децата од градинката и општеството воопшто.

Принципи
Хуманост
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Единство
Во една држава може да има само едно национално друштво на Црвениот крст или Црвената полумесечина. Мора да биде отворено за сите и да ја извршува својата хуманитарна работа на целата територија во земјата.
Универзалност
Меѓународното Движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина, во кое сите друштва што го сочинуваат имаат еднаков статус, одговорности и должности взаемно да се помагаат, делува во целиот свет.
Доброволност
Тоа е движење за давање на доброволна помош кое не е инспирирано од материјални побуди.
Неутралност
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Непристраност
Не прави дискриминација врз основа на национална, расна, верска и класна припадност или политичко убедување. Настојува да ги олесни страдањата на поединците, водејќи се исклучиво од нивните потреби но, давајќи приоритет на најитните случаи.
Независност
Движењето е независно. Националните друштва иако делуваат како дополнение на хуманитарните служби на владите и се предмет на регулирање на националното законодавство, мораат да ја зачуваат автономноста за да можат да дејствуваат во секое време, согласно со принципите на Движењето.