Пребарувај по датум:
2018-10-04

Црвен крст на град Скопје го одбележа Светскиот ден на старите лица 1ви Октомври

Црвен крст на град Скопје го одбележа Светскиот ден на старите лица 1ви Октомври

ЦКГС преку дневните центри за стари лица, а во соработка со ЦКРМ го одблежа Светскиот ден на старите лица. Овој пат акцент се стави на праата на лицата во трето доба и тоа преку едукативна работилница преку која се поттикнаа старите лица да ги остварат своите права. Предавач на оваа активност беше Даниела Станојковска од Заводот за социјални дејности – Скопје. Присуство земаа претставници од сите три дневни центри на ЦКГС и тоа ДХО Даре Џамбаз, Сарај и ООЦК Чаир. Овие лице понатаму имаат за обврска да разговаат на оваа тема со своите пријатели и да ги поттикнат своите врсници да се обраќаат до институциите за остварување на своите права. Оваа активност е континуитет на регионалниот проект ,, Преземање на акција за социјална инклузија на старите лица“.

Принципи
Хуманост
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Единство
Во една држава може да има само едно национално друштво на Црвениот крст или Црвената полумесечина. Мора да биде отворено за сите и да ја извршува својата хуманитарна работа на целата територија во земјата.
Универзалност
Меѓународното Движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина, во кое сите друштва што го сочинуваат имаат еднаков статус, одговорности и должности взаемно да се помагаат, делува во целиот свет.
Доброволност
Тоа е движење за давање на доброволна помош кое не е инспирирано од материјални побуди.
Неутралност
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Непристраност
Не прави дискриминација врз основа на национална, расна, верска и класна припадност или политичко убедување. Настојува да ги олесни страдањата на поединците, водејќи се исклучиво од нивните потреби но, давајќи приоритет на најитните случаи.
Независност
Движењето е независно. Националните друштва иако делуваат како дополнение на хуманитарните служби на владите и се предмет на регулирање на националното законодавство, мораат да ја зачуваат автономноста за да можат да дејствуваат во секое време, согласно со принципите на Движењето.