Пребарувај по датум:
2012-05-17

Црвен крст на град Скопје го одбележа Меѓунароодниот ден на семјството

По повод меѓународниот де на семејството 15 Мај Црвениот крст на град Скопје(ЦКГС), во соработка со Минстерството за Труд и Социјална Политика(МТСП),

го посети многу детното семејство Кирови.

Семејсвото брои 5 деца кои се на возраст од 4-14 години. Црвениот крст на град Скопје за ова семејството оствари донација од 3 хигиенски и 3 пакети со прехрамбени производи.
На изненадуање на семејството и особено задоволство на ЦКГС, а со цел да даде поддршка на ова 7 члено семејство, се додели 7 дневен беспалетен одмор во одмаралиштето на ЦКГС во Струга.

Принципи
Хуманост
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Единство
Во една држава може да има само едно национално друштво на Црвениот крст или Црвената полумесечина. Мора да биде отворено за сите и да ја извршува својата хуманитарна работа на целата територија во земјата.
Универзалност
Меѓународното Движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина, во кое сите друштва што го сочинуваат имаат еднаков статус, одговорности и должности взаемно да се помагаат, делува во целиот свет.
Доброволност
Тоа е движење за давање на доброволна помош кое не е инспирирано од материјални побуди.
Неутралност
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Непристраност
Не прави дискриминација врз основа на национална, расна, верска и класна припадност или политичко убедување. Настојува да ги олесни страдањата на поединците, водејќи се исклучиво од нивните потреби но, давајќи приоритет на најитните случаи.
Независност
Движењето е независно. Националните друштва иако делуваат како дополнение на хуманитарните служби на владите и се предмет на регулирање на националното законодавство, мораат да ја зачуваат автономноста за да можат да дејствуваат во секое време, согласно со принципите на Движењето.